Etažna svojina je pravo svojine na stanu, poslovnoj prostoriji ili garaži kao posebnim djelovima zgrade, s kojim su neraskidivo povezana određena prava zajedničkim djelovima zgrade i na zemljistu na kome je zgrada podignuta.
U slučaju postojanja etažne svojine ne mogu se pojaviti na istoj stvari drugi oblici privatne svojine. Predmet etažne svojine ne mogu biti zajednički djelovi zgrade (stepeništa, tavani i sl.) i zajednički uređaji i sama konstrukcija zgrade, već oni djelovi zgrade koji potpadaju pod etažnu svojinu (pojedini stanovi, poslovne prostorije).