Nekretnine (engl. immovables, njem. Immobilien, lat. res immobiles) su stvari koje ne mogu mijenjati položaj u prostoru a da im se pri tome ne uništi  ili ne promijeni dosadašnja struktura. Nekretnine su u prvom redu zemljišta. No osim zemljišta, nekretninom se smatra i sve ono što je sa zemljištem trajno povezano bilo mehanički bilo organski. Prema tome, nekretninama se smatraju zgrade (sa stambenim jedinicama,poslovnim prostorima), koje su građene s namjerom da tu trajno ostanu.

Nekretnina je čestica zemljine površine zajedno sa svime što je s njom  trajno spojeno na površini ili ispod nje, što znaci da kupovinomm stana ujedno kupujete i idealni dio zgrade i zemljišta na kojem je zgrada izgrađena, odnosno ukoliko kupujete katastarsku parcelu ujedno postajete vlasnik svega što je na istoj izgrađeno .

Prodajnu vrijednost nekretnine određuje prodavac,ili ovlasceno lice u skladu sa tržišnim kretanjima odnosno u skladu sa zakonom ponude i potražnje. Tržišnu vrijednost nekretnine utvrđuje nadležna Poreska uprava u skladu sa svojim “tablicama”, dok vrijednost nekretnine potrebnu za realizaciju bankarskog kredita određuje isključivo ovlašćeni procenitelj.